Белези на тормоза

Posted on
Чувството на безпомощност, което изпитва детето, което е жертва на тормоз и насилие, често обхваща и родители... Read More